inžinierska činnosť - Arch.In

inžinierska činnosť

ponuka » inžinierska činnosť


V rámci ponuky inžinierskych činností spoločnosť zabezpečuje prerokovanie , vydanie a právoplatnosť územných rozhodnutí , potrebných stavebných povolení a kolaudácií stavieb . Zabezpečujeme tiež autorský a technický dozor projektovaných stavieb.