projektová činnosť - Arch.In

projektová činnosť

ponuka » projektová činnosť


Zameranie činnosti kancelárie je zabezpečovanie projektových výkonov pre oblasť pozemných stavieb / obytné stavby - rodinné domy , bytové domy , občianske stavby - administratívne , obchodné a školské , priemyselné stavby / v komplexnom rozsahu : architektonické štúdie , projekty pre územné konanie , projekty pre stavebné povolenie , projekty pre realizáciu stavieb , rozpočty a výkazy výmer.