kancelária - Arch.In

kancelária

arch.in » kancelária

Kancelária disponuje zamestnancami v oblasti architektúry a stavebných konštrukcií / architekt , stavební projektanti a konštruktéri , rozpočtár /a spolupracuje so špecializovanými profesnými skupinami projektantov vo všetkých stavebných profesiách s preukazmi odbornej spôsobilosti.

Autorizované a oprávnené osoby pre výkon činnosti kancelárie :

  • Ing.arch. Jaroslav Janes - autorizovaný architekt / 0747 AA/

  • Ing. Ivan Bíreš - stavebný dozor pozemných stavieb
  • / e.č. 00560*10*/
  • Ing. Renata Balentová - autorizovaný stav. inžinier / 4263-Z-1 /