arch.in - Arch.In

arch.in

arch.in

Architektonicko-projektová kancelária arch.in poskytuje komplexné služby v oblasti architektúry, projektovania , poradenstva a inžinierskej činnosti. Kancelária generálne zastrešuje stavebné dielo od základného návrhu až po jeho ukončenie kolaudáciou, alebo spracuje samostatnú časť projektovej a inžinierskej prípravy v dohodnutom stupni.